ای میگساران رند! به میخانه ی من خوش آمدید!!!
برای دانلود اینجا کلیک کنید
ايران اي سراي من

خاکت توتياي منجاويدان بهشت من

عشقت کيمياي من

 

اي سرزمين بيکران

اي يادگار عاشقاناي خفته در ميان تو

در قـلب مهربان تو


 
هزاران شهيد بي گناه نوجوان
هزار عاشق گذشته در رهت ز جان

 
ايران اي سراي من

خاکت توتياي من


جاويدان بهشت من

عشقت کيمياي من

 
اي تخت جاودان جم

اي ارگ جاودان بم

 
همچو هگمتانه پايدار

همچو بيستون استوار


خاک عاشقان بي قرار

اي ديار مهر و افتخار


ايران

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۳/۲۸ساعت   توسط همای پرست  |